שלכת עצובה - טוביה טישלר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2000
יוצר/ת: טוביה טישלר
מילים: ג'קי מיקה
לחן: ג'קי מיקה
מבצע/ת: ג'קי מיקה
מקור וידאו: הורה כיף 2000
סדנת השתלמות מס. 3 (R206-Jan 2001)
ריקודי עם - מחנה יונה 2001
רמה ריקודיה 2008 DVD
מקור המוזיקה: השתלמות מס. 3 (19 ינו 2001) - קלטת שמע
טוביה טישלר - ריקודי עם - הורה כיף 2000 - CD
ליאור 4 - ישראל יעקב - CD
מחול אביב 2006 - CD
מחנה יונה 2001 - CD
רוקדים 70 - CD
ריקודי עם ישראליים 2000 - CD
רמה ריקודיה 2008- CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה