יחזקאל - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: שורות
שנה: 1999
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים: דוד מינץ
לחן: דוד מינץ
מבצע/ת: דוד מינץ
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: רוקדים 62 - CD
רוקדים 68 - CD
הערות: aka Cheskel
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה