שביל האהבה - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1999
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: אין
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחול אביב 2000
מחול אירופה 1999
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
ריקודי עם - תמרון 2000
מקור המוזיקה: חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
מחול אביב 2000 - CD
תמרון 2000 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה