קרן שמש - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1993
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: דודו ברק
לחן: אל יטול
מבצע/ת: יעקב נוה
מקור וידאו: Hora Shemesh 1994
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM44
מחול אירופה 1994
ריקודי עם - עם שמוליק גוב ארי סדנה 2 (W137)
ריקודי עם - רמה 2004
מקור המוזיקה: רוקדים 36 - CD
רוקדים מס.137 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
הערות: and Yaacov Naveh
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה