נצנים נראו בארץ - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל ילדים
שנה: 1952
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים:
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: עמנואל מס.214
עמנואל מס.303
מקור המוזיקה: LP-Folk and Festive Dances-[FFD]Hed Artzi BAN 14105-(1972L) R. Sturman
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
הערות: Pesach and Shavuot Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה