הזברה - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל ילדים
שנה: 1989
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: עומר הלל
לחן: דב זלצר
מבצע/ת:
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
מקור המוזיקה:
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה