הורה מחול - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1997
יוצר/ת: משה תלם
מילים: אין
לחן: ניר דור
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Machol Pacifica 1997 with Moshe Telem
הורה כיף 1997
מחול אירופה 1997
מחול אירופה 2022
ריקודי עם עם משה תלם חלק 1
מקור המוזיקה: CD-1997-משה תלם
מחול אירופה 1997 - קלטת שמע
משה תלם - תלמים 4 - CD
הערות: 20 th Anniv. Of Machol Europa
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה