עוד אבנך ונבנית - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1997
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים: דקלון - יוסי לוי
לחן: דקלון + אבשלום צ.
מבצע/ת: דקלון
מקור וידאו: Rokdim Choref 1997
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
עמנואל מס. 46
פינג'אן 1999
רוקדים מס. 45
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 78 (W182)
ריקודי עם - ריקודיה 1997
ריקודי עם - תמרון 2001
מקור המוזיקה: אבי פרץ מס. 1 - CD
אבי פרץ מס. 2 - CD
אבי פרץ מס. 3 - CD
חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 47 - CD
רוקדים מס.182 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
הערות: Jeremiah 31:3, 33:10-11; Isaiah 52:1, 66:10, 62:8, Same Music as Od Evnech Yerushalayim
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה