רמיה - נינה אורעד
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות ילדים
שנה: 1987
יוצר/ת: נינה אורעד
מילים: הנריקה סימון
לחן: הנריקה סימון
מבצע/ת: אפריק סימון
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
רוקדים מס. 3
רוקדים מס. 4
מקור המוזיקה: רוקדים 3 - CD
רוקדים 4 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה