לי ולך - בנצי תירם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1975
יוצר/ת: בנצי תירם
מילים: דידי מנוסי
לחן: יוחנן זראי
מבצע/ת: אריק איינשטיין
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: רוקדים 400
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Arik Einstein and Ge'ula Noni, Oshri Cohen, Tango,  Arik Sinai
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה