לך ועליך - מרקו בן שמעון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: זמר
שנה: 1985
יוצר/ת: מרקו בן שמעון
מילים: רחל בלושטיין
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: הגבעתרון
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM34
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
עמנואל מס. 6
עמנואל מס.112
עמנואל מס.202
עמנואל מס.302
רוקדים מס. DVD 46
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 88 (W194)
מקור המוזיקה: LP-Na’ama *1: Folkdances of Israel (sic) - [NAM] - M.Ben Shimon
הורה כיף 13 - CD
מאיר שם טוב - מס. 3 - וולס - ריקודי עם ישראליים - CD
מרקו בן שמעון - נעמה - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
רוקדים מס.194 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Kochavim 2022
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה