יש לי גן - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1976
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: נחום נרדי
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו: מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
פינג'אן 1990
רוקדים מס. 444
מקור המוזיקה: LP-Back From Israel 76 - Hadarim 8 - (1976) - Shlomo Bachar
הערות: Also sung by Nechama Hendel
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה