הורה לך - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1996
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: אין
לחן: שמוליק גוב ארי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Rokdim Choref 1996
Shmulik Gov Ari-Handel 1997
מחול אירופה 1996
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
רוקדים מס. 47
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 9 (W177)
ריקודי עם - תמרון 1997
מקור המוזיקה: רוקדים 46 - CD
רוקדים מס.177 - קלטת שמע
רוקדים מס.207 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' חלק 2 - CD
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה