שחורה אני - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1985
יוצר/ת: דני דאסא
מילים:
לחן:
מבצע/ת:
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
מקור המוזיקה: LP-RIKUD III DAN 008 - Dani Dassa
דני דאסא 2 - CD
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים 289 - CD
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
הערות: Song Of Songs 1:5; 2:2(partial)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה