שיפתח השער - ישראל שבתאי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1996
יוצר/ת: ישראל שבתאי
מילים: מקורות
לחן: יואב יצחק
מבצע/ת: יואב יצחק
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1998
רוקדים מס. 272 DVD
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 6 (W164)
מקור המוזיקה: רוקדים 272 - CD
רוקדים 41 - CD
רוקדים מס.164 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה