רקפת - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1958
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: לוין קפלן
לחן: לוין קיפניס
מבצע/ת: אסתר אופרים
מקור וידאו: Dani Dassa miscellaneous
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Canti e danze d’israele - FARN 1050, ARN 34296 Kol Aviv -
LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
דני דאסא 1 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה