שישו ושימחו - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל ילדים
שנה: 1971
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: מקורות
לחן: שייקה פייקוב
מבצע/ת: ששי קשת
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
רוקדים מס. 312 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
מקור המוזיקה: LP-Carmit - Hadarim 6 - (1976L) - Shlomo Bachar
LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
רוקדים 312 - CD
רוקדים מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים מס. 90 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Carmit-Hadarim 6
LP-Efff Netzer-Israeli Folk Dances Vol 3-Hataklit MM 30922-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.90 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה