הכל כבר שלך - ירון מליחי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: ירון מליחי
מילים: אופיר שמחי
לחן: יואב יצחק
מבצע/ת: יואב יצחק
מקור וידאו: מיכאל ברזילי - סדנה מס. 92 (דצמבר -R211-2000)
ריקודי עם - מחנה יונה 2001
רמה ריקודיה 2008 DVD
מקור המוזיקה: דוד ברזילי - 2001 - CD
ליאור 4 - ישראל יעקב - CD
מחנה יונה 2001 - CD
סדנה עם מיכאל ברזילאי מס.92 - R211 - קלטת שמע
רוקדים 67 - CD
רמה ריקודיה 2008- CD
הערות: sma Klum Lo Yaatzor
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה