לך למדבר - טובה צימבל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1950
יוצר/ת: טובה צימבל
מילים: חיים חפר
לחן: אלכסנדר ארגוב
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. DVD 2
מקור המוזיקה: יונתן כרמון - כרמון - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Gary Eckstein, Haparvarim, Shlishiat Arba, Lehakat Pikud Hadarom
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה