הורה האחזות - בנצי תירם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1978
יוצר/ת: בנצי תירם
מילים: יחיאל מוהר
לחן: דב זלצר
מבצע/ת: להקת הנח"ל
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1986
עמנואל מס.117
רוקדים מס. 311 DVD
מקור המוזיקה: LP-Nigunim: Dances with Bentzi Tiram - T-ram 1002[NGN] - (1980)
בנצי תירם - ניגונים 2 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים 311 - CD
רוקדים מס. 8 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.8 (in Hebrew)
הערות: aka Hora Achdut
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה