הדרים - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: מעגל
שנה: 1971
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים:
לחן: אלדד פרי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
מקור המוזיקה: LP-Bachar Educational - 001 CB -
LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
רישום צעדים: LP-Toby David-Eldad Peery-Back From Israel-Hadarim 3-(1971)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה