פטה פטה - שלום עמר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 1978
יוצר/ת: שלום עמר
מילים: מרים מקבה
לחן: אמריקאי
מבצע/ת: מרים מקבה
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.215
רוקדים מס. 3
מקור המוזיקה: רוקדים 3 - CD
רוקדים מס. 81 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.81 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה