ערב של שושנים - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות
שנה: 1971
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: משה דור
לחן: יוסף הדר
מבצע/ת: להקת כרמון
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Hadarim: Israel’s Music and Dances - Hadarim 1LP-1-(1971L)- S. Bachar
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Israeli Songs and Dances - Festival 201 -
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
הערות: Also sung by Hadudaim
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה