דבקת הבנים - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1976
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: אין
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. DVD 79
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
מקור המוזיקה: LP-Memories From Israel - Hadarim 10 - (1979) - Shlomo Bachar
יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים 59 - CD
רוקדים 79 - CD
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Italia 2009
הערות: aka Habanim
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה