דאסי - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1978
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים: עממי
לחן: עממי תמני
מבצע/ת: ציון גולן
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM4
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
ריקודי עם - מחנה יונה 2003
מקור המוזיקה: LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
LP-Yemenite Folk Dances For Ed.Pur. - IY-1 [IY001] - (1980L) - I.Yakovee
LP-Yemenite Jewish Folklore + Dance for Ed. Pur.-[IY002]-(1980)-I.Yakovee
במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
ליאור 6 - ישראל יעקב - CD
מחנה יונה 2003 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה