בלב אחד - שלמה בכר
[English]

מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות
שנה: 1978
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: חיים חפר
לחן: דב זלצר
מבצע/ת: חדוות עמרני
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
הערות: Also sung by Chedvah and David
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה