ביני ובינך - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2001
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: אין
לחן: אורי כהן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחול אביב 2001
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
סדנת השתלמות מס. 3 (R206-Jan 2001)
פינג'אן 2001
ריקודי עם - תמרון 2001
ריקודי עם - תמרון 2002
מקור המוזיקה: השתלמות מס. 3 (19 ינו 2001) - קלטת שמע
מחול אביב 2001 - CD
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 70 - CD
רפי זיו מס. 1 - CD
רפי זיו מס. 2 - ריקוד 2002 - CD
רפי זיו מס. 3 - אוסטרליה 2003 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: מחול אירופה 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה