תפילה לשלום - מוריס פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1988
יוצר/ת: מוריס פרץ
מילים: מקורות
לחן: ברק עמרני
מבצע/ת: העמרנים
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM34
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2001
רוקדים מס. 388 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 388 - CD
ריקוד מונטריאול 2002 - ריקודים עם מוריס פרץ - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה