ציפור קטנה - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: יש לי ציפור קטנה בלב
שנה: 1980
יוצר/ת: דני דאסא
מילים:
לחן: מאיר בנאי
מבצע/ת: יגאל בשן
מקור וידאו: Dani Dassa miscellaneous
מחנה ריקוד 1997
ריקודי עם - ריקוד חורף 2004
מקור המוזיקה: LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
דני דאסא 2 - CD
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה