צהלת חסידים - מרקו בן שמעון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1985
יוצר/ת: מרקו בן שמעון
מילים: אין
לחן: חסידי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
רוקדים מס. 363 DVD
מקור המוזיקה: LP-Na’ama *1: Folkdances of Israel (sic) - [NAM] - M.Ben Shimon
רוקדים 363 - CD
רוקדים מס. 68 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה