תמיד עולה המנגינה - שלמה בכר
[English]

כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1986
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: יורם טהרלב
לחן: יאיר רוזנבלום
מבצע/ת: להקת פיקוד מרכז
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Bachar Educational - 001 CB -
LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
LP-Shabechi Yerushalayim - SY-1004Educational Purposes -
שמוליק גוב ארי 1986 - קלטת שמע
הערות: Also sung by Lehakat Cheil Haavir, Sharona and Daniela Pik
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה