הכורמים - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: הכורמים היוגבים
שנה: 1955
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: מתתיהו שלם
לחן: מתתיהו שלם
מבצע/ת: להקת כרמון
מקור וידאו: עמנואל מס.114
רוקדים מס. DVD 46
מקור המוזיקה: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
יונתן כרמון - כרמון - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Ami Gilad-Potpourri Israeli Folk Dances-Tikva 117
Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה