תרזה יפה - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1982
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: ניסן כהן הברון
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. 359 DVD
מקור המוזיקה: LP-Carmel: Folkdance of Israel for Educational Purposes - SMME/100 [CRM]
LP-Manginot 1: Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - [SMN1] -(1982)
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
רוקדים 359 - CD
רוקדים מס. 36 - קלטת שמע
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה