אל מדברי - בנצי תירם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1977
יוצר/ת: בנצי תירם
מילים: אין
לחן: מרים אביגל
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס.118
רוקדים מס. 265 DVD
רוקדים מס. 362 DVD
מקור המוזיקה: LP-Bikurim - Blue Star 1978 K+R 8051 NI [BIK] - (1978) - Ya’akov Eden
LP-Dances in the Garden of Eden - YE1001 - (1977) - Yaakov Eden
LP-Garden of Eden - Blue Star 1977 [YE77] - (1977) - Ya’akov Eden
LP-Hora Chadasha: Israeli Folk Dances by B. Tiram T-RAM 1001[BS78BT]
LP-Israeli Folk Dances of Bentzi Tiram - -
בנצי תירם - ניגונים1 - CD
רוקדים 265 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים 362 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה