שבולת פז - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1968
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: עמירם קופר
לחן: יעקב שגיא
מבצע/ת: הגבעתרון
מקור וידאו: IFDI Vesamachta Bechagecha
עמנואל מס.101
רוקדים מס. 16
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 75 (W157)
מקור המוזיקה: רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
רוקדים מס.157 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Italia 2009
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה