בתופים ובמחולות - אייל עוזרי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1990
יוצר/ת: אייל עוזרי
מילים: גרי גראנד
לחן: גרי גראנד
מבצע/ת: אייל עוזרי
מקור וידאו: DVD-13th Machaneh Aviv (2008) with Eyal Ozeri
השתלמות מס. 1 (January 18-2008 DVD )
יוני כאר DVD 2008
מקור המוזיקה: CD-13th Machaneh Aviv (2008) with Eyal Ozeri
השתלמות מס. 1 (January 18-2008 R264 DVD )
יוני כאר CD - 2008
רוקדים מס.108 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.108 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה