אלייך וממך - יום טוב אוחיון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1993
יוצר/ת: יום טוב אוחיון
מילים: שימרית אור
לחן: נורית הירש
מבצע/ת: יהורם גאון
מקור וידאו: רוקדים מס. 285 DVD
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 7 (W129)
מקור המוזיקה: רוקדים 282 - CD
רוקדים 285 - CD
רוקדים מס.129 - קלטת שמע
הערות: aka Mimech Ve'elayich
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה