שיר שמח - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1976
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: יעקב אורלנד
לחן: מרדכי זעירא
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס.115
רוקדים מס. 18
מקור המוזיקה: LP-Back From Israel 76 - Hadarim 8 - (1976) - Shlomo Bachar
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
רוקדים מס.148 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
רקוד ען מושיקו 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.6 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Shokolad Menta Mastik, Ha'eshkoliot, Ha'ofarim, Ronit Ophir,
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה