הדרך הטובה - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1995
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים: יואב גינאי
לחן: עממי טורקי
מבצע/ת: הגבעתרון
מקור וידאו: Hora Shemesh 1995
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
הורה כיף 1995
מחול מיאמי 1995
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס. 38
רוקדים מס. 29
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 70 (W152)
מקור המוזיקה: אבנר נעים - מרגנית 1 - CD
הורה כיף 14 - CD
רוקדים 29 - CD
רוקדים מס.152 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
הערות: sma Kessem Shir
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה