טינטן בנת - מושיקו יצחק הלוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1969
יוצר/ת: מושיקו יצחק הלוי
מילים: עממי תימני
לחן: עממי תמני
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Rokdim Choref 1996
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
רוקדים מס. DVD 139
מקור המוזיקה: LP-Boi - Teiman: David Dor - Lyron Records 101 - (1971L) - Israel Yakovee
LP-Dance With Moshiko 3 - MIH 3 - (1974)
LP-Folk and Festive Dances-[FFD]Hed Artzi BAN 14105-(1972L) R. Sturman
מושיקו הלוי מס. 3 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 3+4
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 139 - CD
רוקדים מס. 9 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-David Dor-Boi Teiman-Lyron Records 101-(1976)
LP-Moshiko-Dance With Moshiko 3-MIH 3-(1974)
הערות: sma Ashlayot
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה