אשליות - סעדיה עמישי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1962
יוצר/ת: סעדיה עמישי
מילים: אין
לחן: עממי תמני
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
רוקדים מס. DVD 77
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
מקור המוזיקה: LP-Seadia Amishai’s Dances - YE 1005, 205034 Blue Star 1982- S. Amishai
מחול הונגריה 2003, סזארוואס - CD
רוקדים 77 - CD
רוקדים 25 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
ריקודי סעדיה עמישי - CD
הערות: Also sung by Daklon
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה