הורה חדרה - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1972
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: אין
לחן: נירה וניצן רבינוביץ
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Hora Sheleg 2009
DVD-Machol Pacifica IFD New Zealand 2005
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס.102
עמנואל מס.106
עמנואל מס.212
רוקדים מס. VCD-1
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
מקור המוזיקה: CD-Hora Sheleg 2009
LP-Carmit - Hadarim 6 - (1976L) - Shlomo Bachar
LP-Dances in the Garden of Eden - YE1001 - (1977) - Yaakov Eden
LP-Garden of Eden - Blue Star 1977 [YE77] - (1977) - Ya’akov Eden
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #4 - MM35097 [GAB4]-(1977)-Y. Gabai
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
יענקל'ה לוי - 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים 22 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 86 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
ריקודי החגים של ילדים - CD
רישום צעדים: LP-Carmit-Hadarim 6
Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה