אלונלול בטוט - יעל ז'אקונו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות לועזי
שנה: 1985
יוצר/ת: יעל ז'אקונו
מילים: אין
לחן: עממי רומני
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: עמנואל מס. 18
עמנואל מס.224
מקור המוזיקה: LP-The Whole World Dances - Electra EKS 7206[WWD]-(1969L) - Geula Gill
עמנואל מס. 18 - קלטת שמע
רוקדים 156 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה