שתו עדרים - יונתן כרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1955
יוצר/ת: יונתן כרמון
מילים: אלכסנדר פן
לחן: נחום נרדי
מבצע/ת: להקת כרמון
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Bikurim - Blue Star 1978 K+R 8051 NI [BIK] - (1978) - Ya’akov Eden
LP-Kadima: Folkdances of Israel - IFC 2 - (1972) - Moshe Eskayo
LP-Moshe Eskayo Presents IFC 3 - IFC 3 - (1974) - Moshe Eskayo
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Ariel Zilbe, Ora Zitner, Esther Ofarim, Bracha Tzfira
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה