שכונת שבזי - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1986
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים:
לחן: יהודה בדיחי
מבצע/ת:
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
מקור המוזיקה: LP-Shabechi Yerushalayim - SY-1004Educational Purposes -
LP-Tamar 3 Presents Israeli Folk Dances - [TMR3]
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה