דבקה איל - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1976
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: אין
לחן: טובי דוד
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
מקור המוזיקה: LP-Hadarim Presents Songs + Dances of Israel Today - Hadarim 7 S. Bachar
LP-Tamar 3 Presents Israeli Folk Dances - [TMR3]
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
רישום צעדים: LP-Effi Netzer-The Best of Israel Folk Dances-CBS 20005/6-(1976)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה