הורה חדשה - בנצי תירם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1974
יוצר/ת: בנצי תירם
מילים: עמנואל זמיר
לחן: עמנואל זמיר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
עמנואל מס.117
רוקדים מס. 18
מקור המוזיקה: LP-Hora Chadasha: Israeli Folk Dances by B. Tiram T-RAM 1001[BS78BT]
LP-Israeli Folk Dances of Bentzi Tiram - -
בנצי תירם - ניגונים1 - CD
ניחוח ישן (עובד לכוכב הכחול 1990) - קלטת שמע
רוקדים 21 - CD
רוקדים 269 - CD
רוקדים 29 - CD
רוקדים מס. 8 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.8 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה