שוב יוצא הזמר - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1968
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: נתן יונתן
לחן: יעקב שגיא
מבצע/ת: דודו זכאי
מקור וידאו: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
עמנואל מס.115
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
מקור המוזיקה: LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Israeli Folk Dance Party - Tikva 145 - (1971) - Fred Berk
רוקדים 19 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shai Burstyn-Israeli Folk Dance Party-Tikva 145-(1970)
Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Gevatron, Hakol Zorem
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה