ייבנה המקדש - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1970
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: נעמי שמר
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: נעמי שמר
מקור וידאו: עמנואל מס.115
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 76 (W174)
מקור המוזיקה: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Israeli Folk Dance Party - Tikva 145 - (1971) - Fred Berk
LP-Israeli Folkdances: Haifa Municipality Students - Nevofoon 15020 -
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס.174 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shai Burstyn-Israeli Folk Dance Party-Tikva 145-(1970)
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה