בחצר הרבי - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות ילדים
שנה: 1969
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים:
לחן: חסידי
מבצע/ת: שירה
מקור וידאו: רוקדים מס. 380 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
מקור המוזיקה: LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style - Tikva 147 - (1973) - Fred Berk
LP-Israeli Folk Dance Party - Tikva 145 - (1971) - Fred Berk
LP-Jewish Culture for Young Children - FDP-LP1 - Shirley Waxman
רוקדים 380 - CD
רישום צעדים: LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style-Tikva 147-(1973)
LP-Shai Burstyn-Israeli Folk Dance Party-Tikva 145-(1970)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה